Karty dostępu / karty klucze

Karty dostępu / Karty klucze

Karty dostępu / Karty klucze

Karty plastikowe wyposażone w nośnik informacji przeznaczonej do automatycznego odczytu w urządzeniach elektronicznych mogą znaleźć miejsce wszędzie tam, gdzie wymagana jest identyfikacja jej posiadacza. Są to tzw. karty dostępowe lub karty klucze.

Przykładami mogą być systemy kontroli dostępu do pomieszczeń czy urządzeń, gdzie jedynie uprawnione osoby mają prawo do przebywania w określonych pomieszczeniach (np. pokoje hotelowe, laboratoria, magazyny cennego sprzętu), czy korzystania z określonych urządzeń (komputery, kserokopiarki itp.), włączania i wyłączania systemów alarmowych.

Innym przykładem są systemy rejestracji czasu pracy, wymagające od pracowników codziennego rejestrowania wejścia i wyjścia z zakładu pracy, co pozwala na zwiększoną kontrolę faktycznie przepracowanych godzin i odpowiednią regulację wynagrodzenia.

Ze względu na pewne słabości stosowania kart w systemach kontroli dostępu (możliwość zgubienia lub udostępnienia karty osobie trzeciej), w przypadkach konieczności zapewnienia zwiększonego bezpieczeństwa stosuje się karty w połączeniu z metodami biometrycznej identyfikacji (rozpoznawanie głosu, odcisku palca, siatkówki oka).