Personalizacja

Personalizacja kart plastikowych

Personalizacja kart plastikowych

W procesie personalizacji nadajemy kartom indywidualne cechy. Możemy umieścić na nich kolejny numer, imię i nazwisko, datę ważności (drukiem płaskim lub wypukłym), kolorowe zdjęcie właściciela, kod kreskowy.

Laminowane karty plastikowe są najczęściej wykonywane w dużych seriach. Na tym etapie nie posiadają one nadrukowanego numeru karty, imienia i nazwiska posiadacza. Proces indywidualizacji karty, w trakcie którego na kartę nanoszone są w/w informacje nosi nazwę personalizacji. Personalizacja kart plastikowych może być dokonana jednorazowo dla całego nakładu kart lub stopniowo, np. w trakcie kontaktu z kolejnymi klientami. Najprostszym sposobem personalizacji jest umieszczenie przez jej właściciela własnego podpisu na specjalnie do tego przeznaczonym pasku na karcie.

Najpopularniejsze metody personalizacji to:

  • embossing – wytłaczanie danych osobowych i numeru karty,
  • infill – płytkie zabarwione wcięcie, niewidoczne z drugiej strony karty,
  • flat printing – jednokolorowy nadruk danych osobowych, nadruk kodu kreskowego 1D/2D lub wielokolorowy nadruk zdjęcia posiadacza karty,
  • kodowanie paska magnetycznego (dla kart magnetycznych),
  • programowanie pamięci, kodowanie mikroprocesora (dla kart elektronicznych chipowych i kart zbliżeniowych).

W przypadku zwiększonych wymogów bezpieczeństwa informacji (zapis na pasku magnetycznym lub w pamięci karty elektronicznej) stosuje się szyfrowanie zawartości. Karty personalizowane metodą embossingu mogą być odczytywane metodą mechaniczną przez tzw. imprintery.