Nagrody i osiągnięcia

2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Uzyskaliśmy tytuł Lider Rynku Najlepszy w Polsce Produkt – Karty plastikowe

Lider Rynku

XIV Konkurs Promocyjny LIDER RYNKU 2013 EURO LEADER
XIII Konkurs Promocyjny LIDER RYNKU 2012 EURO LEADER
XII Konkurs Promocyjny LIDER RYNKU 2011 EURO LEADER
XI Konkurs Promocyjny LIDER RYNKU 2010 EURO LEADER
X Konkurs Promocyjny LIDER RYNKU 2009 EURO LEADER

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja firm, produktów i usług o czołowej i ugruntowanej pozycji rynkowej, oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Konkurs adresowany jest do najlepszych firm w Polsce, niezależnie od wielkości, formy organizacyjnej, prawnej czy formy własności, od rodzaju czy obszaru prowadzonej działalności. Rozstrzygany jest w oparciu o zasady rywalizacji. Laureaci wyłaniani są metodą porównawczą konkurencyjnych zgłoszeń jako najbardziej właściwą i obiektywną formą wyłaniania najlepszych na rynku polskim firm, produktów i usług.

Uzyskane przez nas certyfikaty i wyróżnienia potwierdzają, że nasza spółka Polskie Karty jest solidnym i rzetelnym partnerem w interesach, należącym do prestiżowego grona polskich przedsiębiorstw mogących się wykazać najlepsza jakością usług, perfekcyjną dbałością o klientów, najwyższą stabilnością finansową oraz spełniającym standardy obowiązujące na międzynarodowych rynkach.

Gepard Biznesu 2010

Gepard Biznesu 2010

W konkursie Gepardy Biznesu przeanalizowano wyniki finansowe 40 tysięcy firm. Na podstawie wzrostu wartości rynkowej firmy w  porównaniu do akcji spółek notowanych na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W analizie wykorzystano wskaźniki C/Z (cena do zysku netto), C/WK (cena do wartości księgowej) oraz C/PG (cena do przepływów gotówkowych).

Efektywna Firma 2010

Efektywna Firma 2010

W konkursie Efektywna Firma oceniono 60 tysięcy firm. Przeanalizowano trzyletni stosunek zysku netto do przychodów  operacyjnych. Efektywna Firma to firma z wynikiem wyższym niż 5 %.

2009 

Uzyskaliśmy Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 

Dun & Bradstreet (Certificate of Business Credibility) 
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

D&B (Dun & Bradstreet), istniejąca od ponad 170 lat czołowa światowa wywiadownia gospodarcza, ocenia wiarygodność oraz stabilność podmiotów gospodarczych na podstawie:

  • analizy moralności płatniczej według programu DunTrade,
  • analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań,
  • największej w Polsce bazy relacyjnych powiązań korporacyjnych i osobowych.