Normy ISO

Laminowane karty plastikowe produkowane przez nas spełniają wszelkie międzynarodowe i krajowe normy jakości a w szczególności normy ISO:

ISO 7810 : 1985 Karty identyfikacyjne – charakterystyka fizyczna
ISO 7811-1 : 1985 Karty identyfikacyjne – techniki zapisu
Część 1: Embossing (wytłaczanie)
ISO 7811-2 : 1985 Karty identyfikacyjne – techniki zapisu
Część 2: Pasek magnetyczny
ISO 7811-3 : 1985
Karty identyfikacyjne – techniki zapisu 
Część 3: Umiejscowienie tłoczonych znaków (embossing) na kartach ID-1