Karty magnetyczne

Karty magnetyczne

Karty magnetyczne

ISO 7811

Pasek magnetyczny pozwala na wielokrotny zapis i odczyt informacji w postaci cyfrowej.

Zapis i odczyt danych z karty umożliwia ich skuteczną pracę w systemach autoidentyfikacji, kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, systemach bezobsługowej sprzedaży i wiele innych. Znajdują zastosowanie jako karty klucze do zamków w drzwiach, karty hotelowe, identyfikatory magnetyczne dla pracowników, uczniów i studentów w szkołach, karty telefoniczne, karty autostradowe a czasami także jako karty lojalnościowe czy rabatowe z paskiem magnetycznym.

Karty magnetyczne są jednym z najtańszych dostępnych sposobów zapisania informacji. Czytnik kart magnetycznych pozwala na odczytanie i zapis treści.

Umiejscowienie i parametry paska określa norma ISO 7811.

karta magnetyczna pasek magnetyczny

Obecnie dla kart magnetycznych stosowane są dwa rodzaje pasków:

  • LOCO (low coercivity) – niski współczynnik koercji paska – ok. 300 oe (erstedów),
  • HICO (high coercivity) – wysoki współczynnik koercji paska – do 4000 oe (erstedów).

Pasek Hico jest najbardziej popularnym paskiem ze względu na wyższą odporność na rozmagnesowanie. Karty Loco to karty dość podatne na rozmagnesowanie i utratę zapisu danych.

Na pasku magnetycznym znajdują się 3 ścieżki zapisu o łącznej pojemności 75 znaków alfanumerycznych i 147 cyfr. Względnie mała pojemność paska magnetycznego jest jednak zupełnie wystarczająca do zapisania numeru karty, daty ważności, danych osobowych posiadacza i innych dodatkowych informacji.

Dostępne standardy kodowania paska magnetycznego:

Ścieżka 1:
Długość: 79 znaków łącznie ze znakiem początku i końca transmisji oraz LRC
Gęstość zapisu: 8.27 bitów na mm (210 bitów na cal)
Zestaw znaków: Spacja ! ” # $ % & ‚ ( ) * + , – . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] ^ _
Znak początku: %
Znak końca: ?
Separator: ^
Dozwolone są tylko wielkie litery. Małe zostaną automatycznie zamienione na wielkie.
Ścieżka 2:
Długość: 40 znaków łącznie ze znakiem początku i końca transmisji oraz LRC
Gęstość zapisu: 2.95 bitów na mm (75 bitów na cal)
Zestaw znaków: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ?
Znak początku: ;
Znak końca: ?
Separator: =
Ścieżka 3:
Długość: 107 znaków łącznie ze znakiem początku i końca transmisji oraz LRC
Gęstość zapisu: 8.27 bitów na mm (210 bitów na cal)
Zestaw znaków: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ?
Znak początku: ;
Znak końca: ?
Separator: =